Електронний курс призначений для вивчення студентами магістратури спеціальності «Соціальна робота» дисципліни «Сучасні стратегії надання соціальних послуг у громаді». Метою курсу є ознайомлення студентів з сучасними підходами до планування, організації надання, моніторингу та оцінки якості соціальних послуг в умовах територіальної громади.

Ключові слова: соціальне обслуговування, соціальні послуги, оцінка потреб у послугах, територіальна громада, моделі надання соціальних послуг, фахівець з соціальної роботи, соціальне партнерство.