Електронний курс призначений для вивчення дисципліни магістрами за спеціальністю Соціальна робота

Мета навчальної дисципліни – Формування у магістрантів теоретичних уявлень про майбутню професію, про медіаторську діяльність як галузь гуманітарного знання, її об’єкт і предмет дослідження та основні категорії, розкриття специфіки конфліктів в соціальній сфері та дослідження механізмів налагодження партнерських стосунків.

Ключові слова: економічні конфлікти, політичні конфлікти, конфлікт культур і духовних цінностей, етнонаціональні конфлікти, юридичні конфлікти, релігійні конфлікти, мистецтво переговорів, динаміка переговорного процесу, принципи організації переговорів, стилі та прийоми проведення переговорів, переговори у складних ситуаціях.