Навчальна дисципліна "Психологічна служба вищої школи" для студентів магістратури факультету педагогіки і психології, які навчаються за спеціальністю 053 "Психологія".

       Метою курсу «Психологічна служба вищої школи» є підготовка майбутніх психологів до професійної діяльності у вищих закладах освіти для забезпечення психічного здоров’я учасників навчального процесу, що передбачає профілактику, діагностику та корекцію відхилень в інтелектуальному та особистісному розвитку студентів, їх поведінці та міжособистісних взаєминах, надання психологічної допомоги у розв’язанні конфліктних ситуацій, підвищення психологічної культури студентів, викладачів, керівників навчальних закладів тощо.

      Ключові слова: практичний психолог, напрями діяльності, види роботи, студенти, викладачі.