Кросплатформенне програмування

Електронний курс призначений для вивчення дисципліни магістрнтами 1 та 2 року навчання спеціальності комп'ютерні технології (інженерно-педагогічного факультету). 

У курсі вивчається способи та методи самостійно будувати програми різної складності кроссплатформенною мовою Python з використанням структурно-модульного методу програмування. Основними завданнями, які стоять перед студентами, що вивчають дисципліну, є вивчення принципів використання мови Python. Та засвоєння практичних аспектів побудови базових алгоритмів та програм різного рівня складності.

Ключові слова: Python, кроссплатформене програмування, ООП