Електронний курс призначений для студентів спеціальності 015.20 Професійна освіта.Транспорт.

Метою курсу є набуття майбутніми інженерами-педагогами знань та формування навичок з трасології транспортних засобів.

Ключові слова: судова експертиза, експертиза ДТП, ідентифікація транспортних засобів.