Електронний курс призначений для вивчення дисципліни "Game дизайн" студентами напряму підготовки "Дизайн". У курсі розглядаються  середовища для створення комп'ютерних ігор, вимоги до створення комп'ютерних ігор, можливість створення власного віртуального світу та керування ним.

Ключові слова: комп'ютерна гра, віртуальне середовище, програма Codu