Електронний курс призначений для вивчення дисципліни "Мережеві технології" студентами факультету філології і журналістики. У курсі розглядаються онлайн-сервіси для створення ментальних карт, інфографіки, презентацій, стрічки часу, віртуальних дошок, можливості  використання хмарних сервісів в професійній діяльності майбутніх фахівців.

Ключові слова: інформаційні технології, інфографіка, відео, сервіси Google, хмарні сервіси.