Розбудова незалежної української держави, складність та суперечливість економічних, суспільно-політичних процесів актуалізують вивчення бакалаврами минулого і сучасного нашого народу. Вивчення історії, її основних етапів сприяє кращому розумінню студентами причин здобутків і втрат, вихованню у них патріотичних почуттів, сприяє утвердженню у них активної громадянської позиції. Предметом вивчення навчальної дисципліни є набуття теоретичних знань та практичних навичок, необхідних для формування особистості вчителя.