Електронний курс призначений для студентів магістратури інженерно-педагогічного факультету. Курс розділено на два модулі: 1) Ділова документації. 2) Теми фахового спрямування.


Ключові слова: іноземна мова, фахові тексти, магістратура,