Курс "Методика навчання фізики (для спеціальності математика)" призначений для підготовки студентів за спеціальністю 014.04 Середня освіта (Математика) до викладання фізики у загальноосвітніх навчальних закладах. В курсі розглядаються загальні питання методики навчання фізики і науково-методичний аналіз окремих розділів шкільного курсу фізики.

Ключові слова: методика навчання фізики, теорія і практика навчання фізики.