Дисципліна “Основи транспортної психології” відноситься до професійно-орієнтованих дисциплін і є необхідною при підготовці магістрів зі спеціальності 015.20 “Професійна освіта. Транспорт”.

Мета викладання дисципліни – вивчення психологічних аспектів процесів та структури інформаційної взаємодії людини і техніки, у тому числі й процесів прийому, переробки, збереження інформації людиною, ухвалення рішення і психічної регуляції керуючих дій, а також урахування взаємного впливу різних компонентів системи “людина-машина” при її проектуванні, створенні і експлуатації.

Ключові слова: транспортна психологія, ергономіка, водій транспортного засобу, точність роботи оператора.