Електронний курс призначений для студентів спеціальності "Журналістика". Метою викладання навчальної дисципліни “Основи етнопсихології” є розширення знань майбутніх журналістів з питань національно-психологічних властивостей людини, що уособлює її етнічну культуру, спосіб життя, вдачу (ментальність), а також розкриття соціально-психологічних механізмів творення і розвитку нації та історії становлення галузі знань про психологічні особливості етносу. Основними завданнями вивчення дисципліни “Основи психології” є: 1) ознайомити студентів з предметом і завданнями етнопсихології, з історією її становлення та методами дослідження; 2) розкрити зміст основних етнопсихологічних категорій, взаємозв’язок між ними: спільне і відмінне; 3) розглянути ментальні особливості українців та інших меншин України.