Електронний курс призначений для студентів 4 курсу інженерно-педагогічного факультету. Він включає теми з іноземної мови за професійним спрямуванням.


Ключові слова: іноземна мова, фахове спрямування, інженерно-педагогічний факультет