Дистанційний навчальний курс дисципліни "Компетентнісний підхід до формування мовної особистості молодшого школяра".

Курс призначений для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" спеціальності 013 Початкова освіта.

Мета: збагатити знання студентів про шляхи формування мовної особистості молодшого школяра на основі компетентнісного підходу та забезпечити належне оволодіння практичними уміннями й навичками реалізації цього процесу на уроках української мови в початковій школі.

Ключові слова: компетентнісний підхід; ключові, міжпредметні і предметні компетенції; мовно-мовленнєві компетенції.