Утилізація і рекуперація твердих побутових відходів (для магістрів другого курсу спеціальності 101. Екологія) У курсі вивчаються основні методи і технології вилучення та переробки твердих побутових відходів (ТПВ). Особлива увага приділена екологічно безпечним технологіям поводження з відходами з метою мінімізації негативного впливу на довкілля. Даний курс спрямований на формування у студентів навичок системного підходу щодо використання відходів як вторинної сировини; забезпечення майбутніх фахівців знаннями та уміннями, необхідними при розв’язуванні інженерних задач, для прийняття правильних проектних та технологічних рішень, для успішного виконання у майбутньому своїх функціональних обов’язків. Ключові слова: утилізація, рекуперація, сортування, тверді побутові відходи, полігони ТПВ, сміттєспалювальні заводи, сміттєпереробні заводи.