Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами 5 курсу спеціальності “Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) (англо-український переклад)”. У курсі розглядаються основні різновиди мас-медійного дискурсу та особливості їхнього відтворення в англо-українському перекладі.

Ключові слова: мас-медійний дискурс, медіатекст, рекламний дискурс, теледискурс, радіодискурс, PR-дискурс, дискурс Інтернет-ЗМІ, переклад, перекладацькі трансформації.