Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами спеціальностей «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Психологія», «Соціальна робота». У курсі розглядаються фізіологічні особливості організму в процесі його індивідуального розвитку, а також здоров'я як найбільша біологічна цінність організму.

Мета курсу:  формувати знання про особливості життєдіяльності організму в різні періоди онтогенезу (закономірності росту і розвитку; особливості процесів дихання, травлення, обміну речовин, теплорегуляції, виділення, вікові особливості функціонування ендокринної, імунної систем, головного та спинного мозку, значення нервової системи в регуляції і узгодженості функцій організму та взаємозв’язку організму з навколишнім середовищем); створення стійких мотивацій до здорового способу життя; пізнання  механізмів організації життєдіяльності на принципах здорового способу життя.

Ключові слова:  онтогенез, фізіологічні та функціональні системи, вікові фізіологічні особливості, здоров’я, здоровий спосіб життя.