Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами спеціальності «Психологія».  У курсі розглядаються внутрішньомозкові закономірності виникнення та протікання психічних процесів (відчуття, сприймання, пам'ять, мислення, свідомість, інтелект, воля тощо), які обумовлюють поведінкові стани людини і  регулюються фізіологічними та психологічними механізмами; сучасні погляди на динаміку умовно-рефлекторної діяльності, онтогенетичні та філогенетичні аспекти розвитку та становлення вищої нервової діяльності.

Ключові слова:  вища нервова діяльність, головний мозок, кора півкуль, головного мозку, умовні рефлекси, безумовні рефлекси, психіка.