В роботі розглядаються проблеми зв'язані з поточковою та рівномірною збіжністю функціональних рядів та послідовностей, вивчаються властивості рівномірно збіжних рядів та послідовностей, причому відповідні теореми доводяться при найслабкіших умовах. Крім цього, аналогічні проблеми з'ясовуються і для степеневих рядів. В роботі приводиться багато задач, які ілюструють та використовують висвітлені теоретичні прблеми. Робота може бути корисною студентам, які вивчають цей розділ математичного аналізу, а також для тих хто хоче позайматись з рядами самостійно.


Ключові слова: ряд, збіжність, область збіжності, рівномірна збіжність, радіус та інтервал збіжності.