УКРАЇНСЬКА МОВА В ЗМІ

Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами II курсу («Журналістика»).

Мета навчальної дисципліни – формувати у студентів цілісне уявлення про виникнення і функціонування лексико-фразеологічної системи сучасної української мови, про лексичні й фразеологічні одиниці і зв’язки між ними, про словотворчі процеси, головні морфологічні форми у сучасній українській літературній мові; розвивати системне розуміння будови української мови на синтаксичному рівні; формувати вміння і навички синтаксично правильного усного та писемного мовлення.

Ключові слова:  лексичне значення, власне українська лексика, лексичні запозичення, загальновживана та стилістично обмежена лексика,  застарілі слова, історизми, архаїзми, неологізми, фразеологічні одиниці, лексикографія, типи словників, морфеми, способи словотворення, словотвірні типи, словотвірні моделі, словотвірне гніздо, словотворчий аналіз.