Електронний курс призначений для вивчення дисципліни магістрами 1 курсу денної та заочної форми навчання. У курсі розглядаються теоретичні основи організації освітнього процесу у вищій школі.

Ключові слова: вищі навчальні заклади, професійна освіта, навчання, виховання, студент, викладач.