1.     «Психофізіологія» - навчальна дисципліна (для спеціальності: 014.05 Середня освіта (Біологія).

2.     Мета курсу: формування в студента чіткої системи знань про психофізіологічний стан організму та умови його становлення і розвитку, уміння аналізувати фізіологічні механізми психічних процесів.

3.     Ключові слова: психофізіологія, психофізіологічний статус організму, когнітивні процеси, психофізіологія пам’яті, фізіологія мислення, реактивність нервової системи, резистентність нервової системи, психофізіологія стресу.