Курс призначено для магістрантів  за напрямком підготовки "015 Професійна освіта. Комп’ютерні технології".

Мета курсу: формування готовності майбутніх фахівців до прийняття управлінських рішень з використанням набутих знань про методи, техніку та інструментарій управління проектами. Завданням курсу є набуття магістрантами знань теоретичних основ управління проектами (УП) і його основних функцій. Передбачено вивчення способів організації управління проектами та планування їх змісту, визначення ризиків, що виникають при управлінні проектами а також способів використання систем контролю за виконанням проекту. Отримані знання забезпечують набуття вмінь виконувати основні функції управління проектами – організації, планування та контролю.

Ключові слова: управління проектами, аналіз ризиків, планування ресурсів, управління якістю, MS Project.