ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПУБЛІЦИСТИКИ

            Електронний курс призначений для вивчення дисципліни  магістрантами I курсу («Журналістика»).

Мета навчальної дисципліни  – формувати у студентів уявлення про основні теоретичні положення, що стосуються вітчизняної публіцистики; з’ясувати основні тенденції розвитку сучасної публіцистики; ознайомити із закономірностями функціонування публіцистики в суспільстві, процесом створення публіцистичного твору і емоційно-експресивними засобами публіцистики, технологічно-творчими аспектами підготовки публіцистичних творів; ознайомити з методикою надання їм ефективності, дієвості; дати  комплексне уявлення про публіцистику, її зв'язки з іншими формами суспільної свідомості: політикою, естетикою, журналістикою, художньою літературою, наукою.

Ключові слова:  публіцистика, функції публіцистики, методи аналізу публіцистичних текстів, поетика публіцистики, образність, типологія образів, публіцистичний дискурс.