ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕДІАГАЛУЗІ УКРАЇНИ/ЄВРОПИ_

Електронний курс призначений для вивчення дисципліни магістрантами I та II курсу («Журналістика»).

 Мета навчальної дисципліни – ознайомити студентів із особливостями функціонування сучасних мас-медіа в контексті конвергентності та мультимедійності, перспективами розвитку медіагалузі України та Європи; формувати у студентів навички аналізу та створення журналістських матеріалів для різних типів ЗМІ.

Ключові слова:  тенденції в медіа, дискурсивні практики, стратегії  мас-медіа, типи медіадискурсу, нові медіажанри, дигіталізація, мультимедійність, інтерактивніть, конвергентність, гіпертекст,  конструктивна журналістика, відновний наратив, медійні формати.