Мета курсу — формування мовної компетенції в комунікативних ситуаціях повсякденного спілкування та в усіх видах професійного й побутового мовлення, що передбачає оволодіння системою лінгвістичних знань, яка включає знання основних фонетичних, лексичних, граматичних, словотвірних явищ, знання закономірностей функціонування німецької мови та її функціональних різновидів, уміння виділяти релевантну інформацію й структурувати текст, вільно висловлювати думку, адекватно використовуючи різноманітні мовні засоби.