Назва курсу: Методика навчання природознавства в ДНЗ для студентів за напрямом підготовки, спеціальністю 013  ПОЧАТКОВА ОСВІТА.

Мета курсу: формування професійно компетентної та творчої особистості майбутнього вихователя дошкільного закладу на основі засвоєння студентами необхідного обсягу методичних знань і умінь, необхідного для ознайомлення дітей дошкільного віку з природою, виховання ціннісного ставлення до неї, формування еколого-природничої компетенції дітей дошкільного віку.

Ключові слова: методика навчання, природознавство, дошкільний заклад