Електронний курс призначений для вивчення дисципліни "Мережеві технології (Online-комунікації/Блогінг і соціальні мережі)" магістрантами 2 курсу спеціальності 8.03030101. Журналістика. Курс  передбачає вивчення та аналіз створення сучасних соціальних мереж, можливостей здійснення комунікацій, дослідження потенціалу і комунікаційних можливостей соціальних мереж.

Ключові слова: мережеві технології, online-комунікації, ,блогінг, соціальні мережі, хештеги, акаунти, сервіси, маркери.