Навчальний курс вивчає комплекс подій і явищ історичного минулого українського народу з найдавніших часів до середини ХIV століття (історії території, історії титульного етносу, історії державотворення) у контексті місця України в системі міжнародних відносин даного періоду та практики державотворення в сучасній українській державі