Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами заочної форми навчання (інформатика-математика).

Предметом вивчення навчальної дисципліни є принципи адміністрування сучасних багатокористувацьких мережних операційних систем. Основними завданнями вивчення дисципліни “ Адміністрування комп’ютерних мереж ” є: здобуття студентами теоретичних знань управління мережними системами та формування навичок конфігурування програмних серверів

Ключові слова: обліковий запис, доступ, сервер, домен.