Курс розроблено для студентів 3-го року навчання за напрямом підготовки "015 Професійна освіта (комп’ютерні технології)". Мета курсу - сформувати знання теоретичних основ  математичного моделювання та навики, які необхідні для самостійного розв’язування професійних задач, пов’язаних з розробкою й аналізом математичних моделей. Передбачено вивчення  загальних принципів моделювання, методів дослідження й аналізу математичних моделей, постановки  і розв’язування оптимізаційних задач. Отримані вміння базуються на використанні інструментарію сучасних програмних засобів, зокрема MS Excel та Matlab.

Ключові слова: математичне моделювання, аналіз даних, оптимізаційні задачі, MS Excel, Matlab