Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами 2 курсу спеціальності «Психологія». У курсі розглядаються наукові уявлення про джерела індивідуальних, типологічних і групових відмінностей між людьми, які проявляються у специфіці організації нервової системи, психічних процесах, когнітивних стилях, здібностях, інтелекті, особистісних рисах і свідомості; аналізуються психічні утворення різноманітного походження (формально-динамічні, предметно-змістовні, духовно-світоглядні); висвітлюються проблеми впливу статевих, сімейних, професійних і соціально-економічних чинників на формування індивідуальних відмінностей між людьми.

     Ключові слова: диференційна психологія, індивід, суб’єкт діяльності, особистість, індивідуальність, сила нервової системи, врівноваженість нервової системи, рухливість нервової системи, динамічність нервової системи, лабільність нервової системи, активованість нервової системи, перша сигнальна система, друга сигнальна система, темперамент, генотип, спадковість, близнюковий метод, внутрішньопарна кореляція, євгеніка, закон фокусування спадковості, пасивна генно-середовищна кореляція, реактивна генно-середовищна кореляція, активна генно-середовищна кореляція,  психофізіологічне дозрівання, рівень психофізіологічної зрілості, принцип гетерохронності, синаптогенез, темп дозрівання, акселерація, ретардація, епохальна акселерація, внутрішньогрупова акселерація.