Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами 1-2 курсу фізико-математичного та інженерно-педагогічного факультетів. У курсі розглядаються основні положення і проблематика сучасної педагогіки. Метою курсу є сформувати досвід самооцінки і самоаналізу педагогічних явищ і ситуацій, уміння моделювати навчально-виховний процес; формувати системне педагогічне мислення, професійну компетентність і майстерність.

Ключові слова: педагог, виховання, навчання, розвиток, формування, особистість.