Історія астрономії. Для студентів спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика). Другий (магістерський) рівень.

Мета курсу включає наступне: розуміння специфіки астрономічних досліджень; формування уявлень про ключові особливості розвитку астрономії; ознайомлення з основними типами астрономічних об'єктів, їх особливостями, взаємодіями; формування уявлень про астрономічну картину світу як глобальну модель природи, що відображає цілісність і різноманіття природного світу; вивчення засадничих теорій про еволюцію Всесвіту, які складають основу сучасної космології. 


Ключові слова: історія астрономії, астрономічні відкриття, еволюція уявлень.