Електронний курс "Основи агрохімії і землеробства" призначений для студентів 3 курсу спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія). Метою курсу є сформувати у студентів наукові основи агрохімії, землеробства і фітопатології на основі вивчення питань хімізації сільського господарства, обробітку ґрунтів з метою збереження і раціонального використання, хвороб основних сільськогосподарських культур та заходів боротьби з ними.

Ключові слова: землеробство, агрохімія, фітопатологія.