Електронний курс "Основи агрохімії і землеробства та фітопатології" призначений для студентів 3 курсу спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров′я людини). Метою курсу є сформувати у студентів наукові основи агрохімії, землеробства і фітопатології на основі вивчення питань хімізації сільського господарства, сівозмінного вирощування культур, обробітку ґрунтів з метою їх збереження і раціонального використання, хвороб основних сільськогосподарських рослин та заходів боротьби з ними.

Ключові слова: землеробство, агрохімія, фітопатологія.