Електронний курс "Менеджмент в освіті (Управління економічною діяльністю закладів освіти)"  призначений для вивчення модуля  "Управління економічною діяльністю закладів освіти" магістрами денної форми навчання всіх факультетів педагогічних спеціальностей. 

У курсі розглядаються основні механізми та інструменти управління фінансово-економічною діяльністю в освітній сфері, моделі фінансової автономії закладу освіти, сучасні світові тенденції управління фінансово-економічною діяльністю в освітній сфері.

Ключові слова: фінансування освіти, кошторис школи, освітні субвенції, грантове фінансування, методи фінансування.