Психологія мас

Електронний курс призначений для вивчення дисципліни магістрантами  першого року навчання спеціальності «Журналістика»

Мета курсу – ознайомлення студентів із основними положеннями психології мас як галузі психологічної науки, розкриття можливостей використання відповідних знань у практичній роботі журналіста; формування уміння та навичок інформаційно-аналітичної діяльності майбутніх фахівців та розуміння основних масових процесів й явищ.

Ключові слова: психологія, маси, масові явища, масові процеси маніпулювання, наслідування, навіювання, зараження.