Електронний курс призначений для вивчення дисципліни студентами 3 курсу спеціальності "Переклад". Курс зорієнтований на вдосконалення навичок усного та писемного мовлення на основі комунікативно спрямованих підходів.

Ключові слова: лексична одиниця, граматика, фразеологізм, прислів'я, реалія.