Електронний курс призначений для вивчення дисципліни "Дослідження і проектування спеціалізованих комп'ютерних систем" магістрантами 2 курсу спеціальності 015 Професійна освіта (комп’ютерні технології). У курсі вивчаються теоретичні основи, методології та техніка побудови спеціалізованих комп’ютерних систем. Також передбачено оволодіння знаннями, вміннями та навичками практичного вирішення задач з розробки, розрахунку та проектування СКС для різних застосувань, які включають створення телекомунікаційних мереж, пристроїв збору та обробки інформації, а також побудови на їх основі автоматизованих систем збору інформації та керування різноманітними об’єктами.

Ключові слова: спеціалізовані комп'ютерні системи, інформаційні моделі СКС, методи оцінки проектів, системний підхід, проектування СКС.