Електронний курс призначений для вивчення дисципліни "Системне адміністрування та безпека інформаційних і комунікаційних систем" магістрантами 1 курсу спеціальності 015 Професійна освіта (комп’ютерні технології). У курсі вивчаються  вміння та компетенції для управління системними ресурсами комп’ютерів та комп’ютерних мереж; здобуття базових навичок практичної роботи в якості системного адміністратора; технічні канали витоку інформації, шляхи деструктивного впливу на інформацію та засоби її обробки; застосування заходів та засобів, спрямованих на технічний захист інформації  на об’єктах інформаційної діяльності..

Ключові слова: системний адміністратор, системне та мережеве адмініструваннясервер, захист комп'ютерних мереж, технічні канали витоку інформації.