Мета викладання даного курсу полягає у висвітленні теоретичних основ, питань методики, технології та організації науково-дослідницької діяльності, створенні теоретичного і практичного підґрунтя для ефективного проведення наукових досліджень студентами, формуванні базових знань про основні принципи виконання і написання наукових робіт різного рівня: наукова стаття, тези, курсова, дипломна магістерська робота.

Вивчення курсу «Методика здійснення сучасних наукових досліджень» сприяє кращому розумінню специфіки майбутньої педагогічної діяльності вчителя іноземної мови, ознайомлює студентів із особливостями наукової діяльності.