Електронний курс призначений для вивчення дисципліни «Моніторинг та оцінка соціальних програм і проектів» студентами магістратури спеціальності «Соціальна робота». Метою вивчення курсу є засвоєння цілісної системи знань на основі наукового підходу до технології проведення моніторингових досліджень. Висвітлюються питання аналізу й інтерпретації одержаних результатів та використання їх результатів у проектному управлінні.

 Ключові слова: соціальний проект, соціальна програма, моніторинг, оцінка, моніторингове дослідження, проектне управління.