Електронний курс призначено для вивчення дисципліни "Соціальні діалекти української мови. Міський сленг" студентами ІІІ курсу факультету філології і журналістики.

Мета курсу:  сформувати у майбутніх філологів уміння аналізувати побутове мовлення та тексти й виявляти позалітературні явища на рівні фонетики, лексики, синтаксису; класифікувати одиниці соціолектів у лексико-семантичні, тематичні та інші угруповування; простежувати джерельну базу лексем та окреслювати механізми переходу одиниць з однієї групи в іншу; визначати спосіб творення лексеми тощо.

Ключові слова: соціолект, арго, жаргон, сленг, професійний жаргон, груповий жаргон, молодіжний жаргон, мова міста, міський сленг..