Даний курс "Психологія" складається з двох змістових модулів "Загальна психологія" і "Вікова та педагогічна психологія". Освоєння цієї навчальної дисципліни дасть можливість сформувати понятійний апарат з психології, ознайомити студентів зі знаннями про загальні закономірності психічного розвитку. Успішне засвоєння знань з курсу сформує готовність застосовувати психологічні знання у міжособистісному спілкування, майбутній взаємодії з учнями, професійному зростанні та саморозвитку.