Метою викладання дисципліни є надання магістрам фізико-математичного факультету  знань з питань класифікації наук, науково-технічного потенціалу, організації науково-дослідної діяльності в Україні, організаційних баз наукових досліджень, основних наукових методологій та методів.

    Предметом вивчення навчальної дисципліни є наукова діяльність.

    Міждисциплінарні зв’язки: педагогіка, психологія, вступ до спеціальності.

Основними завданнями вивчення дисципліни "Методика наукових досліджень” є формування наукового мислення, набуття досвіду в науково-дослідній роботі, ознайомлення з вимогами до написання магістерської роботи.

    Ключові слова: наукова діяльність, наукове дослідження, методологія науково-дослідної роботи.