Курс «Теорія інформації і кодування» зорієнтований на підготовку спеціаліста у вищих закладах освіти і повинен забезпечити ознайомлення із основними методами стиску даних, класичними алгоритмами кодування даних, методами стиску зображень та алгоритмами їх стиску, а також сформувати вміння та навички роботи з ними для розв’язування задач з конкретної предметної галузі та озброїти їх конкретними кваліфікованими знаннями.
Метою курсу є формування теоретичної бази знань студентів з теорія інформації і кодування та практичних навичок використання алгоритмів ефективного кодування інформації, різних практичних методів стиснення без втрат інформації у повсякденній практичній діяльності.

Ключові слова: кодування даних, стиск даних, алгоритми стиску, арифметичний стиск, словникові методи стиску, методи стиску зображень.