Електронний курс «Методи обчислень» призначений для студентів 3 курсу спеціальностей «Математика» і «Фізика» та 4 курсу спеціальності математика. 

Метою вивчення курсу є оволодіння методами обчислень за такими темами: 1. Наближені методи розв'язання нелінійних рівнянь. 2. Методи розв'язання систем лінійних рівнянь. 3. Інтерполювання функцій. 4.Обчислення визначених інтегралів. 5. Наближене диференціювання. 6. Методи розв'язування задачі Коші. До кожного з методів студент повинен створити програму в одному із середовищ програмування.


Ключові слова: точні й наближені методи обчислення, похибка, програма.