Курс «Інтерактивна анімація» зорієнтований на підготовку майбутніх дизайнерів та формування у них практичних навичків роботи з основами Інтерактивної анімації, а також для формування вмінь та навичків роботи з ними..

Метою курсу є формування теоретичної  бази знань  практичних навичків роботи з основ інтерактивної анімації та використання їх  у професійній діяльності.

Ключові слова: інформація, інформаційні процеси, дизайн, анімація, інтерактивна анімація.