електронний курс "Аналіз алгоритмів"

Курс призначений для бакалаврів спеціальності ІМ (Інформатика)

Курс передбачає вивчення алгоритмів внутрішнього та зовнішнього сортування, методів підвищення їхньої ефективності, оволодіння методами пошуку інформації, алгоритмами їх реалізації, засвоєння понятійного апарату теорії графів, та її основних алгоритмів, набуття практичних навичок розв’язання задач мережевого планування.

Ключові слова : методи сортування, жадібний алгоритм, динамічне програмування, олімпіадні задачі.