Загальна фізика (Механіка). Для студентів спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика).

Мета курсу: забезпечити базову підготовку студентів з даного розділу загальної фізики, яка є не тільки запорукою свідомого засвоєння подальших профільних та спеціальних дисциплін, але й формує творче, логічне мислення студента, яке необхідне для розв’язання різноманітних фізичних задач.


Ключові слова: загальна фізика, механіка, лабораторний практикум, фізичні задачі.